هاییالهی ، دردهایی هست که با هیچ گوشی نمی توان گفت
و گفتنی هایی هست که هیچ قلبی محرم آن نیست

الهی ، اشک هایی هست که با هیچ دوستی نمی توان ریخت و زخم هایی هست که هیچ مرهمی آن را التیام نمی بخشد
آه هایی هست که هیچ سینه ای آن را تحمل نمی آورد .حسرت هایی هست که با هیچ فرصتی جبران نمی شود و تنهایی هایی هست که که هیچ جمعی آن را پر نمی کند

الهی ، سوالاتی هست که جز تو کسی قادر به پاسخش نیست

درهایی هست که جز تو کسی آن را نمی گشاید

منبع اصلی مطلب : بنفشه
برچسب ها : هایی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

پولوم : الهی